JelaTrade Beton d.o.o.

D.O.O. Jela trade Beton osnivaju 2007 godine DOO Jela Trade I dipl.ing. Gradjevine Sinisa Paunovic.Osnovna delatnost je proizvodnja I isporuka sveze betonske mase (oko 30 standardnih vrsta).
Tehnicka opremljenost fabrike:
?    kapacitet mesanja 0.5 M3
?    auto mikseri od 9m3, 5m3 I 4m3
?    beton pumpa schwing dohvata 24 metara

Za kontrolu kvaliteta dopremljenog materijala I proizvedenog betona sa pratecom atesnom dokumentacijom koristimo zajednicku laboratoriju. Laboratoriju kontrolise “IMS” - Beograd.


ObrazacZaIdentifikacijuBeton PotvrdaOIzvresenomEvidentiranjuZaPDVBeton
PDV OBRASCI