O nama

D.o.o. ”Jela trade“ - Vrsac (stovarište gra?evinskog materijala) preduze?e u privatnoj svojini osnovano je 1992. godine. U svom po?etku bavilo se isklju?ivo maloprodajom.
Kontinuiranim razvojem D.o.o. “Jela trade“ - Vrsac razvija se u moderno trgovinsko-proizvodno preduze?e koje u svom sastavu ima i fabriku betona (sveže betonske mase).

Da bi zadovoljili potrebe, sve brojnijih, kupaca i komitenata stovariste gradjevinskog materijala D.o.o. ”Jela trade“ - Vrsac kupuje sopstveni poslovni prostor gde osim proizvodnje sveže betonske mase, organizuje proizvodnju fert gredica i pokre?e mašinsku obradu betonskog gvož?a.

U modernom prodajnom objektu od 650m2 bavi se prodajom na veliko i malo boja, lakova, elektromaterijala, gipskartonskih plo?a (suva gradnja), baštenskog i programa “uradi sam“ i drugo.

Zaposleni u ovom preduze?u rade na kontinuiranom usavršavanju i edukaciji da bi mogli da održe visoki standard u pružanju usluga i proizvoda.

ObrazacZaIdentifikaciju PotvrdaOIzvresenomEvidentiranjuZaPDV
PDV OBRASCI