Fabrika Betona

D.O.O. Jela Trade Beton osnivaju 2007 godine DOO Jela Trade I dipl.ing. Gradjevine Siniša Paunović. Osnovna delatnost je proizvodnja I isporuka sveže betonske mase (oko 30 standardnih vrsta).
Tehnička opremljenost fabrike:
– kapacitet mesanja 0.5 M3
– auto mikseri od 9m3, 5m3 I 4m3
– beton pumpa schwing dohvata 24 metara

Za kontrolu kvaliteta dopremljenog materijala I proizvedenog betona sa pratećom atesnom dokumentacijom koristimo zajedničku laboratoriju. Laboratoriju kontrolise “IMS” – Beograd.